Rendszerint jellemző, hogy egyes délszláv filmeket felkarol a nyugat-európai filmes szakma. Hogy valami kollektív lelkiismeret-e ez vagy csak a vadkelet mítoszának tudatos ültetése a nyugati fejekbe, ki-ki maga döntse el. A Hó című nődráma ebbe a délszláv sorba mindenesetre jól beleillik, érdemes hát közelebbről megvizsgálni.

A kelet-európai társadalmak filmjei között külön kategóriaként jelennek meg a délszláv háborúval foglalkozó, többnyire bosnyák rendezők által készített filmek. Van bennük valami abból a rezignáltságból, amit a háború borzalmai okoztak a bosnyák, horvát és más lelkekben. És van bennünk, a háborúból kimaradottakban valami megmagyarázhatatlan lelkiismeret-furdalás, ami a kívülről való szemlélés (viszonylagos) nyugalmával járt együtt a közeli égés ellenére.

Folytatás a júniusi Képmásban, addig itt egy előzetes!